Eğitim/Dış İlişkiler Birim Çalışma Grubu

Prof. Dr. Pınar DİNÇ KALAYCI Başkan
Prof. Dr. Ebru V. ÖCALIR Üye
Prof. Dr. Abdullah TOĞAY Üye
Prof. Dr. Tanyel ÖZELÇİ ECERAL Üye
Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖNDER Üye
background image