AR-GE Birim Çalışma Grubu

Prof. Dr. Abdullah TOĞAY Ar-Ge Ekibi Başkanı
Prof. Dr. Burcu H. ÖZÜDURU Üye
Prof. Dr. Füsun DEMİREL Üye
Arş. Gör. Dr. Bengi Su ERTÜRKMEN AKSOY Üye
Arş. Gör. Dr. Merve COŞKUN Üye
Aslıhan ALTINDAĞ Üye
Münevver TEKİN Üye
background image