Risk Birim Çalışma Grubu

Prof. Dr. Ülkü DUMAN Fakülte Risk Koordinatörü/Başkan
Prof. Dr. Figen BEYHAN Üye      
Prof. Dr. Aysu AKALIN Üye      
Doç Dr. Yağmur TOPRAKLI Üye      
Arş. Gör. Aslı YILDIZ Üye      
Arş Gör. Elif TEKTAŞ  Üye      
Prof. Dr. Aydın ŞIK Üye      
Prof. Dr. Ebru V. ÖCALIR Üye      
Arş. Gör. Saygın YÜCEKULE Üye      
Nebahat DEMİREL Üye      
Aydın ERÖZGÜN Üye      
Bülent HAZER Üye      
background image