Fakülte Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Çalışma Grubu

Mimarlık Bölümü                
Doç. Dr. Zeynep Yeşim İLERİSOY Mimarlık Bölümü Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Ekibi Sorumlusu  
Prof. Dr. Aysu AKALIN Birim Koordinatörü            
Arş Gör. Ceyda FESCİ Üye              
Arş Gör. Meltem KÖSE Üye              
Arş. Gör. Metin KURUMAK  Üye              
Arş. Gör. Neva GERÇEK ATALAY Üye              
Arş. Gör. Türkan Büşra BAŞER                           Üye              
Arş Gör. Zahide Nur ÇETİN Üye              
                 
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü                
                 
Arş. Gör. Dr. Oya MEMLUK ÇOBANOĞLU Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Ekibi Sorumlusu
Arş. Gör. Dr. Aybike CEYLAN KIZILTAŞ Üye              
Arş. Gör. Fahriye YAVAŞOĞULLARI Üye              
Arş. Gör. Tutku Gizem YAZICI Üye              
Endüstriyel Tasarım Bölümü                
                 
Prof. Dr. Serkan GÜNEŞ Endüstriyel Tasarım Bölümü Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Ekibi Sorumlusu
Arş. Gör. Ferit AYDIN Üye              
Arş. Gör. Dr. Onur ÖZGÜR Üye              
İdari Personel                
                 
Nazım AKSOY Fakülte Sekreteri            
Nebahat DEMİREL İdari Personel            
Aslıhan ALTINDAĞ İdari Personel            
Aydın ERÖZGÜN İdari Personel            
Ahmet ÖNGÖREN İdari Personel            
Bülent HAZER İdari Personel            
Zafer DOĞDU İdari Personel            
Kenan ACAR İdari Personel            
Münevver TEKİN İdari Personel            
                 
                 
                 
                 
                 
 

 

             

 

               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
background image