Stratejik Planlama Birim Çalışma Grubu

Prof.Dr. Burcu H. ÖZÜDURU                                                         Sorumlu Dekan Yardımcısı        
               
Mimarlık Bölümü              
Prof. Dr. İdil Ayçam Bölüm Başkanı            
Prof. Dr. Nazan Kırcı Mimarlık Bölümü Stratejik Planlama Ekibi Sorumlusu            
Doç. Dr. Asena Soyluk Üye            
Doç. Dr. Semra Arslan-Selçuk Üye            
Dr. Öğr. Üye. B. Beril Kapusuz-Balcı Üye            
Dr. Öğr. Üye. Fatih Çağrı Akçay Üye            
A.Gör. Dr. İrem Küçük Üye            
Arş. Gör. Ayşenur Coşkun Üye            
Arş. Gör. Betül Zobi Üye            
Arş. Gör. Elif Tektaş Üye            
Arş. Gör. Ezgi Dadaş-Arıkan Üye            
Arş. Gör. Makbule Özdemir Üye            
Arş. Gör. Meltem Tekin-Bayram Üye            
Arş. Gör. Minel Ahu Kara Üye            
Arş. Gör. Neva Gerçek-Atalay Üye            
               
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü              
               
Prof. Dr. Çiğdem VAROL ÖZDEN Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Stratejik Planlama Ekibi Sorumlusu
Prof. Dr. A. Gamze YÜCEL IŞILDAR Üye            
Öğr. Gör. Dr. Ogan KIRSAÇLIOĞLU Üye            
Arş. Gör. Dr. Erman AKSOY Üye            
Arş. Gör. Mine ÖZDEMİR Üye            
Arş. Gör. Ayşe Gül SOYDAN GÜRDAL Üye            
Arş. Gör. Duygu ÇAYAN Üye            
     
               
Endüstriyel Tasarım Bölümü              
               
Prof. Dr. Alper ÇALGÜNER Endüstriyel Tasarım Bölümü Stratejik Planlama Ekibi Sorumlusu
Arş. Gör. Merve YAVUZ Üye            
Arş. Gör. Saygın YÜCEKULE Üye            
Arş. Gör. Hilal ERDEM Üye            
Arş. Gör. Umay İrem KUNTER Üye            
               
İdari Personel              
               
Nazım AKSOY Fakülte Sekreteri          
Nebahat DEMİREL İdari Personel          
Aslıhan ALTINDAĞ İdari Personel          
Aydın ERÖZGÜN İdari Personel          
Ahmet ÖNGÖREN İdari Personel          
Bülent HAZER İdari Personel          
Zafer DOĞDU İdari Personel          
Kenan ACAR İdari Personel          
Münevver TEKİN İdari Personel          
background image