2035 Ankara-Kalecik Vizyonu Nazım Plan Öğrenci Çalışmaları Sergisi
5 April 2021 | 09:14

Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2020-2021 Güz Dönemi İkinci Sınıf Şehircilik Stüdyosunda bu yıl Ankara’nın Kalecik ilçesi çalışılmaktadır. Öğrenciler altı farklı senaryo grubu kapsamında Tarım Temelli Kent, Ekoturizm, Yavaş Kent, Ekokent, Spor Kenti, Kültür Sanat Kenti olmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir.  Bu doğrultuda öğrencilerin planlama süreci ve sonuç çalışması olan Nazım İmar Planlarının sergilenmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda kurgulanan “2035 Ankara-Kalecik Vizyonu Nazım Plan Öğrenci Çalışmaları Sergisi” sanal ortamda tasarlanarak zaman ve yer kavramından bağımsız olarak https://www.artsteps.com/view/6026df94c9d9a2764a87e6e6?currentUser adresi üzerinden tüm katılımcılara açıktır. 

Other News