Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çİft Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeligin Ek 1 maddesi kapsamında Fakültemize müracaat eden adayların sonuç listesi. - Mimarlık Fakültesi