Ulusal Projeler

 

MİMARLIK BÖLÜMÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)

48/2019-01 kodlu BAP tarafından desteklenen Prof. Dr. Füsun DEMİREL yürütücülüğündeki “Konser Salonlarında Sahne Akustiği” adlı araştırma projesi bulunmaktadır.

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Metin ŞENBIL yürütücülüğündeki “İzmir Örneği ile Türkiye’de Değişen Yerleşme Örüntüsünün Yorumlanması” başlıklı, 117K818 kodlu TÜBİTAK projesinde Prof. Dr. Tanyel ÖZELÇI ECERAL araştırmacı ve Araş. Gör. Fahriye YAVAŞOĞLU bursiyer olarak yer almaktadır. Toplam 19 katılımcısı bulunan proje, 2018 yılında başlamış olup 2021 yılında tamamlanacaktır.

Prof. Dr. Gamze YÜCEL IŞILDAR 01.07.2019tarihinde başlayan ve 15.10.2020 tarihinde tamamlanan, TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün "Beyşehir Gölü Sığ Sismik Ölçümleri ile Batimetrik Harita Alımı, Göl Suyu Kalitesinin Belirlenmesi, Göl Dibi Tarama Malzemesinin Temizlenmesi Ve Hayalet Balıkçılık Ağlarının Tespitine İlişkin Fizibilite Projesi"nde araştırmacı olarak yer almıştır.  

Prof. Dr. Burcu H. ÖZÜDURU, 2019-2022 yılları arasında 4 Üniversite ve T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Dairesi Başkanlığı ile birlikte devam etmekte olan TÜBİTAK 1003 Projesi SOBAG 218K368 (Bütçe: 828,561.94), “Yaşam Çevrelerinin, Sağlık Göstergeleri ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisi: Sağlıklı Kentler İçin Toplum Katılımlı Bir Model Önerisi” başlıklı projede proje yürütücüsü ve yöneticisidir. 

Prof. Dr. Burcu H. ÖZÜDURU, 2020 yılında kabul edilen TÜBİTAK 1001 Projesi SOBAG 119K332, “Yüksekeğitim ve İşkolları İle Birlikte Oluşan Türkiye Kentsel Peyzajını Anlamak” başlıklı projede araştırmacıdır. 

ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Serkan GÜNEŞ  2018-2021 2017K121310 nolu Kalkınma Bakanlığı Eklemeli İmalat Teknolojileri Araştırma Merkezi Projesi