Tarihçe

Fakültemizin tarihi, 1966 yılında kurulan Zafer Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu ve 1967 yılında kurulan Yükseliş Mimarlık ve Mühendislik Özel Yüksek Okulu'na dayanmaktadır. Bu iki özel okul 1972 yılında birleştirimiş ve 1973 yılında Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (ADMMA) olarak yeniden yapılandırılmıştır. 1982 yılında Gazi Üniversitesi'nin kuruluşu ile Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nin Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi olarak iki ayrı fakülteye ayrılmasıyla Fakültemiz bugünkü ismine kavuşmultur.

Mimarlık Fakültesi; Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlık ve  Peyzaj Mimarlığı olmak üzere dört bölüm olarak kurulmuştur. Mimarlık ile Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri'nin akademik kadroları Mühendislik, Mimarlık Fakültesi'nden aktarılmıştır. Fakültemizde daha sonra Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü kurulmuştur. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nin akademik kadrosunun bir kısmı Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Fakültemiz'e aktarılmıştır. Fakültemizde kadro ve mekansal yetersizlikler nedeniyle eğitime başlanamamış olan İç Mimarlık ile Çevre Tasarımı ve Peyzaj Mimarlığı bölümlerinin kapatılması  için Fakülte Yönetimi'ninyaptığı teklif 08.06.2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında uygun görülmüştür. Bugün Mimarlık Fakültesi; Mimarlık, şehir ve Bölge Planlama ve Endüstri Ürünleri Tasarımı olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.