Misyon ve Vizyon

Misyon:  Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin varoluş nedeni mimarlık, şehir ve bölge planlama ve endüstriyel tasarım bölümlerinde uluslararası düzeyde özgün araştırmalar yapan, uyguladığı sürekli gelişen eğitim sistemi ile üstün nitelikli mimarlar, şehir ve bölge plancıları ve endüstriyel tasarımcılar yetiştiren, anılan nitelikleri ile ülkesinde saygınlık uyandıran seçkin bir fakülte olmaktır. Mesleğinde çağdaş bilgi ve beceriler ile donanmış, eleştirel bakış açısına sahip, takım çalışmasına uyumlu, kendini yenileyen ve çevresine önderlik edebilecek mimarlar, şehir ve bölge plancıları ve endüstriyel tasarımcıları yetiştirmeyi, çevre ve kültür bilinci ile bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde gereksinimler için ürettiği bilgiyi uygulayan ve yayan bir kurum olmayı görev edinmiştir.

Vizyon:

Akademik öz görevi

  • Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, evrensel değerler ışığında, Atatürk İlke ve Devrimleri ile etik değerler bağlamında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmek, ürettiği bilimsel, teknik ve sanatsal eser ve hizmetleri toplum yararına sunmaktır.

Yapısal öz görevi

  • Verimliliği esas alarak, şeffaflık ve katılımcılığı ön planda tutmak, araştırma-eğitim-uygulama bütünselliğini kuran bir eğitim ortamı oluşturmak,
  • Araştırmacıyı bilimsel çalışmaları doğrultusunda ulusal ve uluslararası platformda desteklemek,
  • Mimarlık, şehir ve bölge planlama ve endüstriyel tasarım mesleklerindeki değişim ve gelişimlere uyum sağlamaktır.

Eğitimsel öz görevi

  • Mimarlık Fakülteleri arasında ön sıralarda yer alarak, araştırma ağırlıklı, yenilikçi, yaratıcı ve disiplinlerarası eğitim programları ile öne çıkmak,
  • Uluslararası eş değerlendirme ölçütlerini karşılayan bir eğitim ve kurumsal yapılanma ile lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitimi ile öncü bir fakülte olmaktır.
  • Eğitimde, sosyal-kültürel etkinliklerde öğrenci merkezli olmak,
  • Donanımlı akademik kadrosu ve alt yapısı ile ulusal ve uluslararası eğitim-öğretim ağında Üniversiteyi temsil edecek, bilim ve bilgi üretmede yarışmacı, etkin üyeler yetiştirmek,
  • Nitelikli akademik etkinlikleri ile kongre, sempozyum, seminer, panellerle ve değişim programlarıyla yurt içi-yurt dışı etkinliklere katılmak ve ev sahipliği yapmaktır.