Bütçenin Hazırlanması

Ders Kaydı

Diğer Görevlendirmeler

Doğrudan Temin

Fakülte Kurulu

Gelen Evrak

Lisans Öğrenci Kayıt Kabul

Maaş Ödemeleri

Mezuniyet İşlemleri

Öğrenci Soruşturma

Sınav Programlarının İlanı

Taşınır Yılsonu İşlemleri

Yatay Geçiş İşlemleri

Yurtiçi Geçici Görevlendirme

Zimmet İşlemleri