İletişim
  Kurum Dışı Kurum İçi

Prof. Dr. C. Nakış KARAMAĞARALI

DEKAN

582 36 60 3660

Prof. Dr. Abdullah TOGAY

Dekan Yardımcısı (Eğitim) 

582 36 63 3663

Prof. Dr. Burcu H. ÖZUDURU

Dekan Yardımcısı (İdari)

582 36 63 3663

Elif Tülün POYRAZ

Fakülte Sekreteri

582 36 67 3667