Genel Bilgiler

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 26.08.2009 tarihli ve 23258 sayılı yazısıyla kapatılarak, Bakanlar Kurulunca 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30. maddesine göre, 02.09.2009 tarihinde Mimarlık Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi olarak yeniden kurulmuştur.

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Maltepe Kampüsü’nde, Mühendislik Fakültesi ile birlikte aynı binada eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmektedir. Derslik, laboratuvar ve idari bloktan oluşan Fakülte, kuruluş ile birlikte Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlık,  Peyzaj Mimarlığı ve Endüstri Ürünleri Tasarımı olmak üzere beş bölüm olarak yapılandırılmıştır. Fakülte, Mühendislik Fakültesi ile ortak olarak kullanılan 70.000 m2 kapalı alana sahipken, 2010 yılında inşaatı biten 3 adet ve 4.500m2’lik kapalı spor salonu, 2.500m2’lik 2 adet öğrenci yemekhanesi, 150m2’lik öğrenci kafeteryası ve 6.000m2’lik 2 adet kapalı garaj Maltepe Kampüsü’ne eklenmiş ve kapalı alan 83.000m2’ye çıkmıştır.

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nün kapatılması nedeniyle, söz konusu bölüm bünyesinde yer alan öğretim elemanlarının kadrolarının Fakültemize aktarılmıştır. Fakültemiz bünyesinde bulunan Peyzaj Mimarlığı Bölümü adı “Çevre Tasarımı ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü” olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu’nun 15/08/2012 tarihli toplantısında uygun bulunarak adı geçen Başkanlığın 28/08/2012 tarih ve 5603 sayılı yazısıyla değiştirilmiştir.

 

Mimarlık Fakültesi; "Mimarlık", "Şehir ve Bölge Planlama" ile "Endüstri Ürünleri Tasarımı" bölümleri aktif olmak üzere "İç Mimarlık", " Çevre Tasarımı ve Peyzaj Mimarlığı”  da dahil beş bölümden oluşmaktayken kadro taleplerimizin karşılanmaması, ve mekansal yetersizlikler nedeniyle “İç Mimarlık” ile “Çevre Tasarımı ve Peyzaj Mimarlığı” bölümleri kapatılmıştır.

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü lisans düzeyinde ilk öğrencilerini 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı’nda almıştır. Söz konusu dönemde 26 öğrenci bölüme kaydedilmişken, 2014-2015 Eğitim Öğretim Dönemi’nde kontenjan 52’ye yükselmiştir. 2016-2017 yılı için taban puan 331,221, tavan puan ise 396,417 olarak belirlenmiştir. Bölümde 33 erkek, 176 kız olmak üzere toplam 209 öğrenci bulunmakta ve söz konusu öğrencilerden 47’si hazırlık sınıfına devam etmektedir.

Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Endüstri Ürünleri Tasarımı yüksek lisans ve doktora programlarının açılmasına yönelik olarak Haziran 2013’de YÖK Yürütme Kurulu Kararıyla söz konusu programların açılması uygun görülmüştür. 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı’nda yüksek lisans programlarına 34, doktora programlarına 16 öğrenci alınmıştır.

 

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Mimarlık ile Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dallarında İngilizce Yüksek Lisans + Doktora Programlarının açılmasının uygun olduğuna ilişkin Üniversitemiz Senatosunun 28/08/2014 tarih ve 2014/128 sayılı kararı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arz edilmiştir. 15.10.2014 Tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısı’nda Mimarlık(İngilizce) Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı, Şehir ve Bölge Planlama(İngilizce) Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı  açılması uygun görülmüştür.

 

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü en küçük puan türünde 44 devlet üniversitesi içinde 437,14 puanla 4. sırada yer almaktadır. Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 20 devlet üniversitesi arasında en küçük ve en büyük puan türlerinde 6. sırada yer almaktadır. Gazi Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı  Bölümü 7 devlet üniversite  arasında  396,41 puanla 3. sırada yer almaktadır.

Üniversiteye giriş puan sıralamasında; Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bölümleri’nin puanlarının Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 429, İnşaat Mühendisliği Bölümü 410, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 399,  Endüstri Mühendisliği Bölümü 398, Makine Mühendisliği Bölümü 404, Kimya Mühendisliği Bölümü 304 puan olduğu göz önüne alınırsa, Mimarlık Bölümü’nün 437 puanla tüm Mühendislik bölümlerinin puanlarından daha önde olduğu görülmektedir. Üniversiteye giriş başarı sıralamasında Mimarlık Bölümü ilk 23.500, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 79.600 ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 70.300’üncü sıradan öğrenci almaktadır.

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı’nda Fakültenin Mimarlık Bölümü’nde 540, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde 361, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde 209 toplam 1110 öğrenci lisans, Fen Bilimleri Enstitüsü  Mimarlık Anabilim Dalında, 438 öğrenci yüksek lisans, 95 öğrenci doktora düzeyinde, toplam 533 öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalında 161 öğrenci yüksek lisans, 58 öğrenci doktora düzeyinde, toplam 219 öğrenci, Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalında 34 öğrenci yüksek lisans, 16 öğrenci de doktora düzeyinde toplam 50 öğrenci öğrenim görmektedir.