Mimarlık Fakültesi Mezuniyet Töreni'ne katılacak, cübbesini henüz teslim almamış öğrencilerin Fakülte Sekreterliğinden cübbelerini temin etmeleri gerekmektedir.