2018-2019 ÖSYM Ek Yerleştirme - Mimarlık Fakültesi
Duyurular

2018-2019 ÖSYM Ek Yerleştirme sonucu ile Fakültemiz Bölümlerine kayıt hakkı kazanan öğrenciler

2018 ÖSYM tercih klavuzunda belirtilen evraklar ile Fakültemiz Öğrenci İşleri birimine müraacat ederek kayıtlarını yaptırabilirler.

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                      Dekanlık