Duyurular

Başvuru Tarihleri:       01-15 Ağustos 2017                            

Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş başvuru ve değerlendirme işlemleri “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in Ek Madde-1 hükmü uyarınca ve 08/01/2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılmaktadır.

 

MEVZUAT

Usul ve Esaslar için TIKLAYINIZ!

ÖSYM Taban Puanları için aşağıdaki linki TIKLAYINIZ!

 

BAŞVURULAR

Başvuru için istenen belgelerin, 01-15 Ağustos 2017 tarihleri arasında ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimine şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.

 

GEREKLİ BELGELER:

  1. Başvuru dilekçesi için TIKLAYINIZ!
  2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  3. LYS ve YGS puanlarını içeren ÖSYS Sonuç Belgesi (Üzerinde ‘Sonuç Belgesi Kontrol Kodu’nun bulunması gerekmektedir.)
  4. Öğrenci Belgesi (Belgede, daha önce ‘Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş yapmadığına dair’ bilgi notu bulunacaktır.)
  5. Not Döküm Belgesi (Transkript) (ara sınıflardan başvuru yapacak öğrenciler için)
  6. Onaylı Ders İçerikleri (ara sınıflardan başvuru yapacak öğrenciler için)

 

 

NOT:

* Başvurular, bütün belgeler tamamlanmış olarak Üniversitemize şahsen müracaat ile yapılır. Bunun dışında posta, faks vb. iletişim araçları ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

* Başvuru belgeleri, ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimine ikişer nüsha olarak teslim edilecektir. İkinci nüsha asıl belgelerin fotokopisi olabilir.

* Üniversitemizde İkinci Öğretim programları kapatılmış olup Normal Örgün Öğretim verilmektedir. 

 

DEĞERLENDİRME:

Başvuru belgeleri, mevzuatta belirtilen koşulları sağlayıp sağlamadığına ilişkin ön değerlendirmesi yapılarak kabul edilir.

Başvuru koşullarını sağlamadığı tespit edilen adayların belgeleri “başvuru aşamasında red” olarak değerlendirilir ve ilgilisine iade edilir.

Başvuru koşullarını sağladığı tespit edilen adayların belgeleri intibak ve muafiyet değerlendirmesi için ilgili birimlere gönderilir.

Yapılacak değerlendirmeler sonucunda herhangi bir programa kabul edilen adayların listesi gazi.edu.tr veya ogris.gazi.edu.tr web adresinden duyurulur. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

İNGİLİZCE YETERLİLİK:

Yurt içindeki başka bir yükseköğretim kurumundan Gazi Üniversitesinin Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı olan programlarına yatay geçiş yapan öğrencilerin, daha önce Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi alıp almadıklarına bakılmaksızın, Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun uygulayacağı Yabancı Dil Yeterlik Sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

Hazırlık sınıfı bulunan programlar için TIKLAYINIZ!

* Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Tarafından Kabul Edilen Yabancı Dil Yeterlik Sınavları ve İstenen Puanlar için aşağıdaki linki TIKLAYINIZ!

 

EK MADDE 1 KAPSAMINDA ÜNİVERSİTEMİZDEN FARKLI ÜNİVERSİTELERE YATAY GEÇİŞ YAPAN VE GERİ DÖNMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLER

Üniversitemizde eğitim görmekte iken başka bir yükseköğretim kurumuna Ek Madde 1 kapsamında yatay geçiş yapmış olan öğrenciler, Üniversitemizdeki programlarına geri dönebilirler. Geri dönmek isteyen öğrenciler, aşağıda yer alan belgelerle birlikte 01-15 Ağustos 2017 tarihleri arasında İlgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimine şahsen başvurmalıdırlar.

 

GEREKLİ BELGELER:

  1. Yatay geçiş yapılmış yükseköğretim kurumundan alınacak Öğrenci Durum Belgesi
  2. Yatay geçiş yapılmış yükseköğretim kurumundaki eğitim süresini kapsayan Not Döküm Belgesi (Transkript)
  3. Yatay geçiş yapılmış yükseköğretim kurumundaki eğitim süresince alınan dersleri kapsayan onaylı ders içerikleri

 

İLETİŞİM:

İlgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimleri

Birimlerin iletişim numaraları ve adresleri için TIKLAYINIZ!